ДОВЕРИЕ НАДЕЖДНОСТ УСТОЙЧИВОСТ

Moody Global е орган по сертификация на системи за управление към NQA Източна Европа, предоставящ сертификация под акредитация от ИА “Българска Служба за Акредитация”, член на EA MLA и IAF MLA. Предоставяме сертификация по следните международни стандарти: ISO 9001:2015 (Управление на качеството); ISO 14001:2015 (Управление на околната среда); ISO 45001:2018 (Управление на ЗБР); ISO 50001:2018 (Управление на енергията); ISO 27001:2013 (Управление на информационната сигурност); ISO 22000:2018 (Управление на безопасността на хранителните продукти).

Конференции и Курсове

Предстоящи обучения

300  Without VAT

ОДИТ НА СИСТЕМИ ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ, ИЗПЪЛНЯВАЩИ ИЗИСКВАНИЯТА НА GDPR – РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2016/679

Курс за одитори

29-30 Май 2019

Цена: 300 евро без ДДС

Цена за 2 или повече участника – 250 евро на участник без ДДС

300  Without VAT

AUDIT OF PERSONAL INFORMATION MANAGEMENT SYSTEMS FULFILLING THE REQUIREMENTS OF GDPR – REGULATION (EC) 2016/679

Course

May 29-30 2019

Price: 300 euro w/o VAT

Price for 2 or more delegates – 250 euro per delegate w/o VAT