ВОДЕЩИ ОДИТОРИ

Курсове за водещи одитори на Moody Global Academy:

Управление на качеството

  • ISO 9001:2015 Курс за водещи одитори – 5 дни

Управление на околната среда 

  • ISO 14001:2015 – Преходен курс за водещи одитори – 3 дни

Управление на здравето и безопасността при работа

  •  ISO 45001:2018 – Преходен курс за водещи одитори – 3 дни

Управление на енергията

  •  ISO 50001:2018 Преходен курс водещи одитори – 3 дни

Управление на физическите активи

  •  ISO 55001:2014 – Курс за водещи одитори – 3 дни

Управление на системи за защита на личните данни, изпълняващи изискванията на GDPR – регламент (ЕС) 2016/679

  •  ISO 27001:2013 & ISO/IEC 27552 – Курс за водещи одитори – 3 дни

Управление на безопаността на хранителните продукти

  •  ISO 22000:2018 – Курс за водещи одитори – 3 дни

Управление на безопаността на хранителните продукти

  • FSSC 22000, ver. 4.1 – Курс за водещи одитори – 3 дни

За повече информация и записване, можете да се свържете с нас на:
e-mail: academy@nqa.bg
Тел: +359 884 51 70 90