АКАДЕМИЯ

MOODY GLOBAL ACADEMY

Moody Global Аcademy Ви предлага пълна гама от възможности за провеждане на обучения за вътрешни и водещи одитори, които ще Ви помогнат да развиете уменията и увереността си за прилагането им в одит процесите и ефективното интегриране и поддържане на системи за управление.  

Използваме ISO стандатите като рамка за внедряване, подобряване и одитиране на системите за управление и съпътстващите им процеси. Обученията са приложими за хора, ангажирани с внедряването, поддържането и непрекъснатото подобряване на системи за управление, които желаят да получат квалификация за вътрешни и водещи одитори.Това ще ви даде умения да управлявате ефективно прехода и да определите работата, която ще трябва да извършите, за да оптимизирате системата за управление в съответствие с изискванията на международните стандарти.

Управление на качеството

  • ISO 9001:2015 Курс за вътрешни одитори – 2 дни

Управление на безопасността на хранителните продукти

  •  FSSC 22000 ver. 4.1 – Курс за вътрешни одитори – 2 дни

Управление на безопасността на хранителните продукти

  •  ISO 22000:2018 – Преходен курс за вътрешни одитори – 1 ден

Управление на здравето и безопасността при работа

  •  ISO 45001:2018 Преходен курс за вътрешни одитори – 1 ден

Интегрирани системи за управление на качеството, околната среда и ЗБР

  •  ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 & ISO 45001:2018 – Курс за вътрешни одитори – 2 дни

Управление на информационната сигурност

  •  ISO 27001:2017 – Курс за вътрешни одитори – 2 дни

Управление на енергията

  •  ISO 50001:2018 – Курс за вътрешни одитори – 2 дни

ОДИТ НА СИСТЕМИ ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ, ИЗПЪЛНЯВАЩИ ИЗИСКВАНИЯТА НА GDPR – РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2016/679

  • ISO/IEC 27001 и ISO/IEC DIS 27552, и приложимите изисквания за одит и сертификация на ISO/IEC 17065, 17067 и ISO/17021;                        Курс за вътрешни одитори – 2 дни

За повече информация и записване, можете да се свържете с нас на:
e-mail: academy@nqa.bg
Тел: +359 884 51 70 90