ВЪТРЕШНИ ОДИТОРИ

 

Управление на качеството

  • ISO 9001:2015 Курс за вътрешни одитори – 2 дни

Управление на безопасността на хранителните продукти

  •  ISO 22000:2018 и FSSC 22000 ver. 4.1 – Курс за вътрешни одитори – 2 дни

Управление на безопасността на хранителните продукти

  •  ISO 22000:2018 – Преходен курс за вътрешни одитори – 1 ден

Управление на здравето и безопасността при работа

  •  ISO 45001:2018 Преходен курс за вътрешни одитори – 1 ден

Интегрирани системи за управление на качеството, околната среда и ЗБР

  •  ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 & ISO 45001:2018 – Курс за вътрешни одитори – 2 дни

Управление на информационната сигурност

  •  ISO 27001:2017 – Курс за вътрешни одитори – 2 дни

Управление на енергията

  •  ISO 50001:2018 – Курс за вътрешни одитори – 2 дни

ОДИТ НА СИСТЕМИ ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ, ИЗПЪЛНЯВАЩИ ИЗИСКВАНИЯТА НА GDPR – РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2016/679

  • ISO/IEC 27001 и ISO/IEC DIS 27552, и приложимите изисквания за одит и сертификация на ISO/IEC 17065, 17067 и ISO/17021;    Курс за вътрешни одитори – 2 дни

КОЗМЕТИЧНИ ПРОДУКТИ. Указания относно Добрата производствена практика. (GMP)

  •  ISO 22716 – Курс за вътрешни одитори – 2 дни

За повече информация и записване, можете да се свържете с нас на:
e-mail: info@moody.bg
Тел: +359 884 51 70 90