АКАДЕМИЯ

MOODY GLOBAL ACADEMY     

Moody Global Аcademy Ви предлага пълна гама от възможности за провеждане на обучения за вътрешни и водещи одитори, които ще Ви помогнат да развиете уменията и увереността си за прилагането им в одит процесите и ефективното интегриране и поддържане на системи за управление.  

Използваме ISO стандатите като рамка за внедряване, подобряване и одитиране на системите за управление и съпътстващите им процеси. Обученията са приложими за хора, ангажирани с внедряването, поддържането и непрекъснатото подобряване на системи за управление, които желаят да получат квалификация за вътрешни и водещи одитори.Това ще ви даде умения да управлявате ефективно прехода и да определите работата, която ще трябва да извършите, за да оптимизирате системата за управление в съответствие с изискванията на международните стандарти.

 

За повече информация и записване, можете да се свържете с нас на:
e-mail: academy@nqa.bg
Тел: +359 884 51 70 90