ISO 9001:2015 КАЧЕСТВО

КАЧЕСТВО

ISO 9001

ISO 9001:2015 е международният стандарт за системи за управление на качеството.

Какво е ISO 9001?

ISO 9001 е международният стандарт за системи за управление на качеството.Това е най-широко използваният стандарт за СУК в света, като над 1,1 милиона сертификати са издадени на организации в 178 държави.

ISO 9001 предоставя рамка и съвкупност от принципи, които осигуряват общоприет подход към управлението на вашата организация, за да отговарят постоянно на клиентите и другите заинтересовани страни. С прости думи тя осигурява основата за ефективни процеси и ефективни хора, с цел предоставяне на ефективен продукт или услуга след време.

Помага Ви с:

  • Постоянно удовлетворяване на клиентите и другите заинтересовани страни.
  • Осигурява основата за ефективни процеси
  • Ефективни хора да доставят ефективен продукт или услуга след време
  • Предварителна квалификация и заявки за оферта
  • Оперативна ефективност
  • Вътрешен одит
  • Управление на риска
  • Обучение и компетентност
  • Марка и репутация..

Ползи от сертификация по ISO 9001

 

Повече бизнес възможности

Спецификациите за поръчки често изискват сертифициране на системата за управление в организацията като условие за доставка, така че сертификацията отваря много нови възможности.

Удовлетвореност на клиента

Предоставяйте продукти, които постоянно отговарят на изискванията на клиентите.

Подобрено управление на риска

По-голямата последователност и проследимост на продуктите и услугите означава, че проблемите са по-лесни за избягване и коригиране.

Подобрени взаимоотношения със заинтересованите страни

Подобрете възприятието за добри взаимоотношения във Вашата организация с персонал, клиенти и доставчици.

Правно съответствие

Разберете как законовите и регулаторните изисквания оказват влияние върху вашата организация и нейните клиенти.

Доказани бизнес ползи

Независимата проверка срещу световно признат промишлен стандарт говори за обеми.

Намалени оперативни разходи

Постоянното усъвършенстване на процесите и резултантната оперативна ефективност означават спестени финансови средства.